dissabte, 21 de desembre del 2019

ÉS A LES NOSTRES MANS Campanya contra les joguines BÈL·LIQUES i SEXISTES || ESTA ESTÁ EN NUESTRAS MANOS campaña contra los juguetes BÉLICOS y SEXISTAS

l Nadal és una festa de caràcter religiós i familiar que, en aquesta societat materialista i competitiva, ha passat a ser la festa del consumisme. En aquests dies els més petits esperen amb ansietat i alegria els tradicionals regals de Nadal i Reis. Molts d’aquests obsequis reprodueixen el món dels adults, els seus valors, les seves tendències i els seus convencionalismes.

Si volem una societat on no hi hagi desigualtat per raons de sexe i procedència, on la guerra sigui un record del passat i on la cooperació i la solidaritat substitueixin la competitivitat agressiva, hem de pensar que podem començar a fer coses al respecte. Igualment, convé fer una reflexió sobre l’abundància de joguines que regalam actualment i que tan sols fomenten el caprici, les ànsies  d’acumulació i la desigualtat.

Mitjançant les joguines i altres objectes no donam als fillets i filletes tant sols una eina per al joc, si no tot un univers social que interioritzaran i assumiran. Hem d’evitar que des de ben petits assimilin com a normals la violència i els rols sexistes.

L’educació, no tan sols s’aprèn a l’escola; a les filletes i fillets els educam des que obren els ulls al matí i escolten el to amb que donam el bon dia, fins a la nit a l’hora d’anar al llit en què els posam un pijama rosa o blau.

Caldria educar-los amb l’oportunitat d’arribar a ser qui vulguin ser, o al manco que ho intentin, i no amb els codis culturals dominants que ens diuen què han de ser els fillets i què han de ser les filletes. Hem de posar les bases per millorar la vida de totes les persones, per transformar totes les desigualtats. La desigualtat de gènere és un dels obstacles més forts que hi ha a la societat actual per poder aconseguir un món més just, solidari i equitatiu.

Posem com a exemple quan neix una filleta i el primer que feim és posar-li arracades, sense esperar que ella pugui decidir més endavant (com els fillets) si aquest és el seu desig. Igualment, quan un fillet plora i el renyam dient-li que allò és cosa de filletes i que ell no pot plorar perquè ha de ser valent. També li estem marcant el seu futur paper a la societat. No ho hauríem de fer. Hem de facilitar que els nostres fills/es es puguin ser ells mateixos. Hem de deixar que cresquin en igualtat de condicions i oportunitats per desenvolupar les seves capacitats.

No es tracta que regalem als fillets i filletes allò que no desitgen sinó que, el que desitgin ho demanin sense empegueir-se, és a dir, que si  un fillet volgués una cuineta pels Reis i aquest fos el seu major desig, que li puguem regalar de la manera més natural del món. Tampoc hauríem d ́enviar a les filletes el missatge que el seu lloc es troba a l’àmbit de la llar i la cura de les altres persones, fent-los únicament regals de nines per jugar. Permetem que juguin amb el que més els agradi.

Quan comprem una joguina en aquestes festes, pensem que també estem formant i educant a una generació que aconseguirà que aquest planeta sigui un lloc millor on poder viure en pau i en igualtat amb tots els éssers humans.

Gent X Ciutadella
La Navidad es una festividad de carácter religioso y familiar que, en esta sociedad materialista y competitiva, ha pasado a ser la fiesta del consumismo por excelencia. En estas fechas los más pequeños esperan con ansiedad y alegría los tradicionales regalos de Navidad y Reyes. Muchos de estos obsequios reproducen el mundo de los adultos, sus valores, sus tendencias y sus convencionalismos.

Si queremos una sociedad donde no haya desigualdad por razones de género y procedencia, donde la guerra sea un recuerdo del pasado y donde la cooperación y la solidaridad sustituyan la agresiva competitividad, deberíamos empezar a pensar que hay cosas que podemos hacer al respecto.

Igualmente, conviene hacer una reflexión sobre la abundancia de juguetes que actualmente regalamos ya que sólo fomentan los caprichos, las ansias de acumulación y la desigualdad.

A través de los juguetes y otros objetos no sólo damos a las niñas y a los niños una herramienta de juego, sino todo un universo social que interiorizarán y asumirán. Debemos evitar que ya desde la niñez asimilen la violencia y los roles sexistas como normales.

La educación no sólo se aprende en la escuela; a los niños y a las niñas les educamos desde que se despiertan y escuchan el tono en que damos los buenos días, hasta que se acuestan y les ponemos su pijama azul o rosa.

Deberíamos educarlos dándoles oportunidades para llegar a ser quienes quieran ser, o por lo menos que lo intenten, y no con códigos culturales dominantes de qué es ser un niño y qué es ser una niña.

Debemos poner las bases para mejorar la vida de todas las personas para transformar todas las desigualdades. La desigualdad de género es uno de los obstáculos más grandes que hay en la sociedad actual para conseguir un mundo más justo, solidario y equitativo.

Por ejemplo: cuando nace una niña y lo primero que hacemos es ponerle pendientes, sin esperar a que decida más adelante (como los chicos) si ese es su deseo. Ya la encaminamos hacia lo que la sociedad espera de ella. De igual manera, cuando un niño está llorando y se le reprende alegando que es una conducta de niñas y que debe ser valiente. También le estamos marcando su futuro papel en esta sociedad.

Deberíamos propiciar que nuestros hijos/as sean ellos mismos, dejar que crezcan en igualdad de oportunidades para desarrollar sus capacidades. No se trata de que regalemos a los niños y a las niñas aquello que no desean sino que si desean algo, puedan pedirlo sin avergonzarse, es decir, que si un  niño quisiera una cocinita para reyes y ese es su mayor deseo, que se la podamos regalar con toda la naturalidad del mundo.

Tampoco deberíamos enviar a las niñas, el mensaje de que su lugar es el ámbito de la casa y el cuidado de las demás personas, regalándoles exclusivamente muñecas. Permitamos que jueguen a lo que más les guste.

Cuando en estas fiestas compremos un juguete, pensemos que estamos educando y formando a una generación que conseguirá que este planeta sea un lugar mejor donde vivir en paz e igualdad con todos los seres humanos.

Gent X Ciutadella

dijous, 31 de gener del 2019

Gent x Ciutadella confluirà amb Unides Podemos per a les municipals a CiutadellaL'agrupació d'electors de Gent x Ciutadella s'integrarà amb Podemos i Esquerra de Menorca i donarà lloc a la coalició  Gent x Ciutadella-Unides Podem per a les eleccions municipals de maig de 2019.

L' entrada de Podemos a la política municipal amb la seva marca no significarà la desaparició de Gent x Ciutadella sinó que cohabitaran en un mateix espai donant cabuda d'aquesta forma tant a les formacions polítiques (Podemos i Esquerra de Menorca) com a les persones independents i que ja formaven part de l'agrupació d'electors.

La llista municipal definitiva al Ajuntament integrarà a persones procedents de les primàries municipals de Podemos, les persones procedents d'Esquerra de Menorca mitjançant el seu propi procés intern i a persones independents, no militants de cap dels dos partits.

La intenció de la coalició Gent x Ciutadella-Unides Podem una vegada tancat l'acord, és la creació d'un reglament polític que garanteixi la pluralitat de la plataforma i la capacitat decisòria de la qual última superi la suma de partits.

Gent x Ciutadella es va presentar a les eleccions de 2015 com a agrupació d'electors, obtenint 1.300 vots el que li va valer per a obtenir tres regidors  a l'Ajuntament de Ciutadella.

dissabte, 26 de gener del 2019

GxC vol una consulta ciutadana per a elegir la ubicació definitiva de l'estació d' autobusosFa 4 anys la irrupció a l'escena política nacional de Podemos i les marques municipals en què participa, com ara Gent x Ciutadella, va significar un canvi radical en la manera de concebre la política. Un dels nostres elements distintius, que amb més o menys fortuna han anat incorporant la resta d'actors polítics, són les consultes ciutadanes com a element d'empoderament i implicació dels ciutadans en la política.

Les consultes ciutadanes serveixen per determinar les decisions de la ciutadania sobre temes importants de la ciutat. El 20 de desembre Ciutadella va aprovar inicialment el seu PGOU. En el planejament futur del municipi es determinarà també la ubicació definitiva de l'Estació d'autobusos. Ara mateix dos són els possibles escenaris que s'hi contemplen, després de descartar altres ubicacions no viables.

  • Darrere dels cinemes del Canal Salat. 
  • A l'aparcament de l'antiga estació marítima, el que suposaria també millorar la mobilitat i accessibilitat d'un barri sempre considerat injustament perifèric com és Dalt des Penyals. 

A Gent x Ciutadella portàvem al nostre programa electoral "Cal disposar d'una estació d'autobusos en concordança amb les necessitats del municipi. Per això, volem realitzar una proposta participativa amb la ciutadania per escollir la seva ubicació". I creiem fermament en aquest punt. Creiem fermament que la política ha de ser activa i ha de permetre a la ciutadania prendre part de la gestió municipal.

  Per açò volem promoure aquesta consulta com a punt de partida del que hauria de ser més habitual en la gestió política: la consulta a les ciutadanes i els ciutadans. La feina feta a l'Ajuntament durant aquest mandat en matèria de Comunicació, a través de l'impuls de la pàgina web, les xarxes socials, que ens han permes duplicar el nombre de visitants, i la posada en marxa del whatsapp municipal ens garanteix una alta participació en aquest tipus de consultes, que no obstant això, han de ser també presencials, amb urnes, per facilitar i garantir la participació de tothom que vulgui. 

A Gent x Ciutadella tenim clar que el model polític d'anar a votar cada quatre anys i després deixar de tenir veu sobre els assumptes importants del poble és un model que cal anar superant. L'empoderament ciutadà, la implicació dels veïns en les decisions que afecten el poble, és essencial per la bona salut democràtica, i és una feina que s'ha de treballar. I iniciatives com les consultes ciutadanes així ho permeten.

L'elaboració del PGOU ha comptat amb propostes de participació ciutadana de qualitat però amb un abast parcial. Creiem que és hora de donar l'oportunitat a què tothom que vulgui expressi la ubicació preferida de l'estació, sobre les dues alternatives que es proposen a l'aprovació inicial del Pla General d'Ordenació Urbana. Fomentem que la gent pugui expressar la seva opinió sobre els temes importants de la ciutat.

 I al final, l'opció que surti de la consulta serà o no vinculant en funció de la importància que li vulgui donar cada partit, cada grup municipal. 

Per a Gent x Ciutadella, amb una participació considerable, el resultat de la consulta sempre serà vinculant a l'hora d'establir el nostre criteri d'on ha d'anar l'estació d'autobusos de Ciutadella.

 No tinguem mai por a donar la paraula a la ciutadania.