divendres, 25 de novembre del 2016

El PP Ciutadella, sense memòria històrica i sense vergonya

O com fer política des de la mentida i el cinisme

Contesta a la demagògia del PP a l' hora de criticar els  pressupostos aprovats inicialment ahir pel Ple de l' Ajuntament amb els vots a favor de l' equip de govern i l' abstenció d' UPCM. Quina barra que tenen!

Aquells que van enfonsar Ciutadella encara s' atreveixen a intentar donar lliçons. Però per sort sobre el paper queda ben clar el que fa l' equip de govern PSM-PSOE-GXC. Les previsions econòmiques pel 2017 son assenyades, justificades, impecables des de un punt de vista de política pressupostaria. Per acò l' endeutament serà a final de l' any de ja poc més del 25%. A l' Època del gran PP l' endeutament va arribar al 110%.

Comparin, senyors.

NOTA DE L'EQUIP DE GOVERN

"L’equip de govern defensa que les despeses corrents previstes per al 2017 són bàsiques per prestar els serveis a la ciutadania

Insta al PP a concretar quina partida del capítol 2 (despeses corrents) creu que s’hauria de suprimir.
L’equip de govern de l’Ajuntament de Ciutadella assegura que les despeses corrent previstes al capítol 2 del pressupost municipal per al 2017 són necessàries per al normal funcionament de la institució i dels serveis que es presten a la ciutadania. ´Si es preveu un increment de 770.000€ en aquesta partida respecte l’exercici en curs no és pel simple fet de voler gastar més, com vol fer creure el grup del Partit Popular, sinó que respon a unes necessitats reals i a un objectius que ens hem marcat des de l’Ajuntament´, assegura el regidor d’Hisenda. José López també convida al grup de l’oposició a concretar quina partida específica creuen que s’hauria de suprimir de totes les previstes al projecte de pressupostos, una qüestió que no van saber contestar durant la sessió plenària d’ahir. ´També hem de dir que fa dos mesos que vam demanar al PP les seves aportacions per als nous pressupostos i encara esperam que ens diguin alguna cosa´, afegeix.

Des de l’equip municipal expliquen que quasi un 50% de l’increment en despesa corrent per al 2017 (370.000 €) correspon a la partida per a l’Escorxador que, per primera vegada, contempla el càrrec corresponent a la destrucció de residus a l’abocador de Milà.

La segon partida que més creix és la corresponent a la neteja viària. De 1.120.000 € es passa a 1.216.000 €. En aquest cas, es fa una pas per recuperar una part dels doblers que s’havien retallat en els darrers anys per  mantenir neta la ciutat donant resposta, a més, a una de les peticions més demandades per la ciutadania en el procés de participació i consulta veïnal que s’ha engegat a través de la pàgina web per a la confecció dels pressupostos. Per al manteniment de zones verdes també es preveu un increment de 24.000 € per la voluntat de potenciar i millorar aquest servei en la nova concessió que sortirà a concurs durant el pròxim exercici.

Altres partides com el servei de menjar a domicili també veuran augmentat el pressupost amb la ferma voluntat de donar resposta a l’increment de la demanda que es detecta des dels Serveis Socials municipals.

Per altra banda, el regidor d’Hisenda recorda que un 65% del capítol 6 d’inversions (prop de 1.300.000 €) correspon a pagaments de sentències i despeses plurianuals com, per exemple, l’adquisició dels terrenys de la piscina descoberta o la zona verda de Son Carrió; el sobrecost de la sala multifuncional o per la compra dels terrenys de Santa Rita, entre d’altres, que poc marge de maniobra deixem a l’actual equip de govern per executar inversions reals.

Entre aquestes, destaca la partida per a la redacció del projecte d’equipament escènic del Teatre des Born o les millores en l’intercanviador d’autobusos a la vida perimetral de la ciutat; així com l’ampliació de la biblioteca o la millora de la passarel·la de Serpentona".

dijous, 13 d’octubre del 2016

Gent x Ciutadella (GXC) diu NO al TTIP: Recolzem la manifestació de dissabte a Maó


NO al TTIP: Gent x Ciutadella recolza la manifestació de dissabte. 

L' Ajuntament de Ciutadella va aprovar en el Ple de 21 de juliol amb el vot favorable de Gent x Ciutadella, a més de PSM i PSOE, la declaració del nostre municipi com a territori oposat al TTIP, al CETA i al TISA, perquè amenacen els principis de l'estat de dret i els principis democràtics de sobirania i independència nacional, així com les competències de les comunitats autònomes dels consells insulars i dels ajuntaments en matèria d'afers socials, protecció al consumidor, serveis públics i medi ambient.

Dissabte, a les 19h, manifestació a Maó en contra del TTIP
És per açò que GENT X CIUTADELLA i els regidors del seu grup municipal volen manifestar el seu suport a la manifestació que tindrà lloc dissabte a les 19h a la plaça Esplanada de  Maó en contra del Tractat Transatlàntic de comerç i inversions (conegut per les seves sigles en anglès com a TTIP) i la possible ratificació de l'Acord Integral d' Economia i Comerç entre Europa i Canadà.