dissabte, 21 de desembre del 2019

ÉS A LES NOSTRES MANS Campanya contra les joguines BÈL·LIQUES i SEXISTES || ESTA ESTÁ EN NUESTRAS MANOS campaña contra los juguetes BÉLICOS y SEXISTAS

l Nadal és una festa de caràcter religiós i familiar que, en aquesta societat materialista i competitiva, ha passat a ser la festa del consumisme. En aquests dies els més petits esperen amb ansietat i alegria els tradicionals regals de Nadal i Reis. Molts d’aquests obsequis reprodueixen el món dels adults, els seus valors, les seves tendències i els seus convencionalismes.

Si volem una societat on no hi hagi desigualtat per raons de sexe i procedència, on la guerra sigui un record del passat i on la cooperació i la solidaritat substitueixin la competitivitat agressiva, hem de pensar que podem començar a fer coses al respecte. Igualment, convé fer una reflexió sobre l’abundància de joguines que regalam actualment i que tan sols fomenten el caprici, les ànsies  d’acumulació i la desigualtat.

Mitjançant les joguines i altres objectes no donam als fillets i filletes tant sols una eina per al joc, si no tot un univers social que interioritzaran i assumiran. Hem d’evitar que des de ben petits assimilin com a normals la violència i els rols sexistes.

L’educació, no tan sols s’aprèn a l’escola; a les filletes i fillets els educam des que obren els ulls al matí i escolten el to amb que donam el bon dia, fins a la nit a l’hora d’anar al llit en què els posam un pijama rosa o blau.

Caldria educar-los amb l’oportunitat d’arribar a ser qui vulguin ser, o al manco que ho intentin, i no amb els codis culturals dominants que ens diuen què han de ser els fillets i què han de ser les filletes. Hem de posar les bases per millorar la vida de totes les persones, per transformar totes les desigualtats. La desigualtat de gènere és un dels obstacles més forts que hi ha a la societat actual per poder aconseguir un món més just, solidari i equitatiu.

Posem com a exemple quan neix una filleta i el primer que feim és posar-li arracades, sense esperar que ella pugui decidir més endavant (com els fillets) si aquest és el seu desig. Igualment, quan un fillet plora i el renyam dient-li que allò és cosa de filletes i que ell no pot plorar perquè ha de ser valent. També li estem marcant el seu futur paper a la societat. No ho hauríem de fer. Hem de facilitar que els nostres fills/es es puguin ser ells mateixos. Hem de deixar que cresquin en igualtat de condicions i oportunitats per desenvolupar les seves capacitats.

No es tracta que regalem als fillets i filletes allò que no desitgen sinó que, el que desitgin ho demanin sense empegueir-se, és a dir, que si  un fillet volgués una cuineta pels Reis i aquest fos el seu major desig, que li puguem regalar de la manera més natural del món. Tampoc hauríem d ́enviar a les filletes el missatge que el seu lloc es troba a l’àmbit de la llar i la cura de les altres persones, fent-los únicament regals de nines per jugar. Permetem que juguin amb el que més els agradi.

Quan comprem una joguina en aquestes festes, pensem que també estem formant i educant a una generació que aconseguirà que aquest planeta sigui un lloc millor on poder viure en pau i en igualtat amb tots els éssers humans.

Gent X Ciutadella
La Navidad es una festividad de carácter religioso y familiar que, en esta sociedad materialista y competitiva, ha pasado a ser la fiesta del consumismo por excelencia. En estas fechas los más pequeños esperan con ansiedad y alegría los tradicionales regalos de Navidad y Reyes. Muchos de estos obsequios reproducen el mundo de los adultos, sus valores, sus tendencias y sus convencionalismos.

Si queremos una sociedad donde no haya desigualdad por razones de género y procedencia, donde la guerra sea un recuerdo del pasado y donde la cooperación y la solidaridad sustituyan la agresiva competitividad, deberíamos empezar a pensar que hay cosas que podemos hacer al respecto.

Igualmente, conviene hacer una reflexión sobre la abundancia de juguetes que actualmente regalamos ya que sólo fomentan los caprichos, las ansias de acumulación y la desigualdad.

A través de los juguetes y otros objetos no sólo damos a las niñas y a los niños una herramienta de juego, sino todo un universo social que interiorizarán y asumirán. Debemos evitar que ya desde la niñez asimilen la violencia y los roles sexistas como normales.

La educación no sólo se aprende en la escuela; a los niños y a las niñas les educamos desde que se despiertan y escuchan el tono en que damos los buenos días, hasta que se acuestan y les ponemos su pijama azul o rosa.

Deberíamos educarlos dándoles oportunidades para llegar a ser quienes quieran ser, o por lo menos que lo intenten, y no con códigos culturales dominantes de qué es ser un niño y qué es ser una niña.

Debemos poner las bases para mejorar la vida de todas las personas para transformar todas las desigualdades. La desigualdad de género es uno de los obstáculos más grandes que hay en la sociedad actual para conseguir un mundo más justo, solidario y equitativo.

Por ejemplo: cuando nace una niña y lo primero que hacemos es ponerle pendientes, sin esperar a que decida más adelante (como los chicos) si ese es su deseo. Ya la encaminamos hacia lo que la sociedad espera de ella. De igual manera, cuando un niño está llorando y se le reprende alegando que es una conducta de niñas y que debe ser valiente. También le estamos marcando su futuro papel en esta sociedad.

Deberíamos propiciar que nuestros hijos/as sean ellos mismos, dejar que crezcan en igualdad de oportunidades para desarrollar sus capacidades. No se trata de que regalemos a los niños y a las niñas aquello que no desean sino que si desean algo, puedan pedirlo sin avergonzarse, es decir, que si un  niño quisiera una cocinita para reyes y ese es su mayor deseo, que se la podamos regalar con toda la naturalidad del mundo.

Tampoco deberíamos enviar a las niñas, el mensaje de que su lugar es el ámbito de la casa y el cuidado de las demás personas, regalándoles exclusivamente muñecas. Permitamos que jueguen a lo que más les guste.

Cuando en estas fiestas compremos un juguete, pensemos que estamos educando y formando a una generación que conseguirá que este planeta sea un lugar mejor donde vivir en paz e igualdad con todos los seres humanos.

Gent X Ciutadella