dissabte, 18 de març del 2017

L’ EQUIP DE GOVERN DE L’ AJUNTAMENT DE CIUTADELLA RESPON A LES MENTIDES DEL PARTIT POPULAR (3 de 3)

Podríem seguir explicant tot el que l'equip de govern ha fet per avançar en tots aquests temes que planteja el PP i que fa molts d'anys que estan sobre la taula; i no tan sols dos, com vol fer veure el PP de Ciutadella. També podríem escriure pàgines de tot el que ha fet aquest equip de govern en aquests quasi dos anys de govern:

 • Obtenir el segell de Ciutat Amiga de la Infància, que ens van lliurar el mes de novembre; 
 • Aprovar el Pla director de Sant Joan; 
 • Engegar sis programes ocupacionals del SOIB, amb els quals hem donat treball a uns seixanta desocupats; reorganitzar els Serveis Socials, contractar una psicòloga per reduir les llistes d'espera i millorar l'atenció als ciutadans; 
 • Apostar per la transparència i la informació als ciutadans en millorar el web i penjar-hi informacions pressupostaries, de retribucions, de declaracions de béns i activitats dels regidors, que mai abans s'havien fet públiques: millorar tots els tràmits en línia i instaurat les notificacions per WhatsApp; 
 • Aprovar inicialment l'avançament del PGOU
 • Aprovar l'Ordenança de venda ambulant; 
 • Entrar al Consorci en Rústic; 
 • Repintar carrers del nucli urbà i de les urbanitzacions; col·locar senyals lluminosos a prop de les escoles per millorar la seguretat; podar arbres (després d'anys sense podar-se); millorar el Cementeri Municipal; reformar el mur de l'Orient; fer el tancat nou al Pere Casasnoves; fer obres per arranjar les goteres del CEIP Pintor Torrent; asfaltar el carrer Bilbao; millorar la carretera de Cala Blanca i del camí de Son Saura; fer una barana nova al pont de Serpentona i a la urbanització de Cala en Bosc; 
 • Posar un Pipican al canal Salat; 
 • Millorar la neteja i la recollida de residus (nous contenidors, treure herbes de les voreres, netejar amb aigua els carrers, hem acabat amb l'abocador incontrolat del polígon, accions puntuals de recollida de voluminosos, renovació dels vehicles de neteja); 
 • Dinamitzar les festes de carnaval amb els carnavals temàtics; 
 • Instal·lar punts de recàrrega elèctrica per a vehicles; 
 • Reactivar el programa Eduquem amb l'Esport;
 • Instal·lar plaques solars as Pinaret; 
 • Revitalitzar la participació ciutadana (Espais de Ciutadania, Comissió PEC, Comissió d'Associacions de Vesins,....);
 • Millorar el clavegueram de la plaça des Peix i de la plaça des Born;
 • Dinamitzar els comerços i, també, tornar a treballar basant-nos en un projecte de ciutat, la qual cosa el seus governs mai van tenir.
Podriem seguir enumerant-los totes les coses que hem fet en aquests dos anys i no acabariem. De fet si volem saber mes coses poden consultar al web, a la secció de transparència, els documents de rendició de comptes que de forma periódica hem anat penjat.

Però es clar, vostés no saben que es rendir comptes a la ciutadania. Mai ho van fer. Sempre van governar de esquenes al poble i ara estan pagant la factura.

Com gosa, doncs, a dir el PP de Ciutadella que som incapaços de fer feina, que l'equip de govern està desaparegut de la gestió diària i que té nul·la capacitat de gestió?
Com gosa a dir el PP que l'equip de govern està format per ineptes i persones incapaces de fer la seva feina, i que si treballassin a l'empresa privada els haurien acomiadat, quan els regidors que hi treballen actualment o hi han treballat o ho han fet durant molts anys no n'han estat mai acomiadats, ja que són uns bons treballadors?
Com gosa a dir el PP que l'alcaldessa és una irresponsable i que no treballa seriosament?
Senyors del PP, els insults i les mentides no serveixen per suplir la manca d'arguments que vostès tenen. I tenguin ben clar que, per molt que repeteixin mil vegades les mateixes mentides, aquestes no es tornen veritat.

Facin una oposició seriosa i treballin per millorar Ciutadella, com ho està fent l'equip de govern.
La feina ben feta es demostra amb els fets.

Equip de govern de l'Ajuntament de Ciutadella 

PSM-MES; PSIB-PSOE; GENT X CIUTADELLA (GxC)

L’ EQUIP DE GOVERN DE L’ AJUNTAMENT DE CIUTADELLA RESPON A LES MENTIDES DEL PARTIT POPULAR (2 de 3)

Què van fer vostès, senyors del PP, per poder tornar a llogar el quiosc des Born en els anys en què van governar? ¡¡¡Res!!!. Per què, amb dos anys que van tenir des que es va tancar el quiosc des Born, no van fer res per llogar-lo i ara reclamen el que vostès no van ser capaços de fer?

Què ha fet l'actual equip de govern? Fer els informes tècnics pertinents per quantificar què costarà posar-lo a punt; arranjar els lavabos públics; decidir que el cànon de lloguer estarà en funció de l'ocupació de via pública (que es reduirà), de les obres d'adequació que s'han de fer i del temps que es llogarà; fer un esborrany de proposta del que podria ser aquest cànon. Hi faltaria fer els plecs per poder treure a concurs el lloguer del quiosc. I per què aquests no estan fets? Perquè fa més de mig any que l'Ajuntament no té serveis jurídics en contractació, i perquè el PP va deixar contractes i convenis que afecten els serveis dels ciutadans caducats o a punt de caducar. I l'equip de govern ha posat en primer terme poder seguir oferint els serveis als ciutadans de manera legal (servei de menjar a domicili, lloguer dels pous d'aigua, serveis de Creu Roja per als serveis socials, Banda de Música, Centre d'Art, contracte de desratització, socorrisme, vigilància de la dependència de Serveis Socials, assistència extrahospitalària de Sant Joan, explotació dels serveis de platges, manteniment de zones verdes, lloguer d'una nau per a vehicles retirats de la via pública, etc.).

Què van fer vostès, senyors del PP, per poder obrir el Teatre des Born? Anunciar-ho repetides vegades, no fer un seguiment mentre se'n feien les obres, permetre que el Teatre es recepcionàs i no pogués ser equipat per totes les deficiències que s'hi han detectat.

Què ha fet l'actual equip de govern? Anar al Ministeri de Foment a demanar comptes de com s'ha lliurat el Teatre, recompondre tot l'expedient d'obres del Teatre, reunir les entitats culturals i els polítics per decidir entre tots com actuar per poder recuperar el Teatre, retenir la fiança a l'arquitecte mentre no es resolguin alguns aspectes, redactar i aprovar els plecs tècnics i administratius per poder licitar la redacció del projecte d'obres de condicionament i equipació del Teatre, que ara està en període de rebre ofertes. I la setmana que ve anirem al Ministeri de Foment per demanar finançament per poder fer les obres completes.

Què van fer vostès perquè Can Saura fos cultural? Res o, millor dit, van embolicar la troca; ja que, primer, intenten llevar-se'l de damunt (per exemple: havien pensat oferir-lo com a parador ), i dos mesos abans de les eleccions van aprovar el contracte de lloguer de Can Saura; amb la qual cosa era impossible en el termini mínim de quatre anys poder-hi entrar. Com volen que Can Saura s'hagi obert aquests dos darrers anys si no hi podíem entrar perquè el teníem llogat? Així i tot, convençuts que Can Saura ha de ser el referent cultural i turístic de Ciutadella,

Què ha fet l'actual equip de govern? Insistir al Ministeri de Justícia per poder rescindir el contracte, i ho hem aconseguit (val a dir que el Ministeri de Justícia sempre s'ha mostrat receptiu a la demanda de l'Ajuntament), començar un estudi de viabilitat per Can Saura, i començar a posar els fonaments perquè el futur museu de Ciutadella sigui una realitat a Can Saura.

Què van fer vostès perquè Ciutadella pugui comptar amb uns edificis de jutjats adients i definitius? Res, un lloguer de quatre anys. I després d'aquests quatre anys, on haguessin ubicat els jutjats? Jo li diré com, en quatre anys, haguessin estat incapaços de trobar una nova ubicació, haguessin seguit a Can Saura fins a temps indefinits; com ha passat amb el Jutjat Social, que ocupa les dependències municipals de la segona planta de l'edifici de Correus. Es va fer per a pocs anys i encara avui hi són. Senyors del PP, no vagin repetint que hi ha l'amenaça que els jutjats se'n vagin a Maó perquè en cap moment el Ministeri ha manifestat aquesta intenció.

Què ha fet l'equip de govern actual? Anar al Ministeri de Justícia per poder tractar el tema i compartir la preocupació de la necessitat d'uns nous edificis per als jutjats. Proposar alternatives a Can Saura: l'antiga estació marítima i uns terrenys a Santa Rita.

Què van fer vostès, senyors del PP, perquè es poguessin obrir els patis interiors? Res més que donar falses esperances als restauradors amb una proposta que, segons vostès, resoldria el problema i que el CIME semblava que veien bé, però, a l'hora de la veritat, va resultar no ser possible. Dos anys treballant en aquest sentit per a no res.

Què ha fet l'actual equip de govern? Aprovar inicialment la proposta de modificació del PEPCHA perquè es puguin utilitzar els patis, exposar-ho al públic i resoldre les al·legacions pertinents, fer una nova proposta al CIME per poder complir els requisits que ens indicaren per poder fer-ne l'aprovació definitiva, aprovar inicialment una ordenança que reguli l'ús dels patis i fer tots els tràmits pertinents per a l'aprovació definitiva. Les obres del carrer Mallorca amb dos anys de retard?
Un projecte fet per l'anterior equip de govern del PP? El que va deixar fet l'anterior equip de govern del PP és incloure la primera fase al PIC per obtenir el pressupost necessari per executar-lo i fer un primer projecte.

Què ha fet l'equip de govern actual? Ha redactat el projecte incloent-t'hi tota una sèrie d'aspectes que l'anterior equip de govern havia oblidat, com el soterrament de la fibra òptica, els tubs del gas natural, la revisió del referent a la mobilitat per part de la Policia... Ha aprovat inicialment i definitiva el projecte de la primera i la segona fases, ha inclòs la segona fase al PIC per obtenir pressupost per executar-la, s'ha reunit amb els vesins del carrer Mallorca per explicar-los el projecte i recaptar propostes, algunes de les quals s'han inclòs als projectes, i iniciar les obres de la primera fase del carrer Mallorca.

Equip de govern de l'Ajuntament de Ciutadella
PSM-MES; PSOE Ciutadella; GENT X CIUTADELLA (GxC)

L’ EQUIP DE GOVERN DE L’ AJUNTAMENT DE CIUTADELLA RESPON A LES MENTIDES DEL PARTIT POPULAR (1 de 3)
Sorprèn o, millor dit, no sorprèn que el PP de Ciutadella estigui molt preocupat pels 200.000 € que deixarem d'ingressar pel lloguer de Can Saura i que no es preocupi quan pagam o hem pagat més d'1.800.000 € per l'hort d'en Llinyà, 5.000.000 € per l'expropiació dels terrenys de Santa Rita, 1.200.000 € per una excavació als terrenys del canal Salat annexats a la Sala Multifuncional, 450.000 € pel sobrecost de les obres de la Prefectura de Policia, 1.000.000 € de més per la compra de Can Saura Morell, 250.000 € pel sobrecost de les obres de la Piscina Municipal, etc. Açò sí que és preocupant. De qui és responsabilitat que els ciutadans hàgim de pagar totes aquestes despeses? Dels regidors del PP que desgovernaven l'Ajuntament de Ciutadella. I no serveix dir ara que no hem de mirar el passat, ni que ells no hi eren, perquè el PP Ciutadella existeix des de fa temps i alguns dels actuals regidors sí que hi eren, dins el PP Ciutadella, i no hi van fer res.


Sorprèn o no, realment no sorprèn, que el PP de Ciutadella, després d'haver governat tants d'anys a Ciutadella, encara no sàpiga que els ingressos dels lloguers dels immobles de l'Ajuntament de Ciutadella no són finalistes; és a dir, no es destinen a l'immoble que es lloga i, per tant, no és cert que el que haguéssim recaptat pel lloguer es podria emprar per a Can Saura. A més, no és cert que el contracte tenia una durada màxima de quatre anys, ja que el mateix contracte diu que pot fer-se una pròrroga tàcita. I saben què vol dir açò? Que el contracte es pot perllongar més de quatre anys.


Sorprèn o no sorprèn que el PP de Ciutadella estigui tan preocupat pels 40.000 € del quiosc des Born quan els antics llogaters deuen a l'Ajuntament més de 200.000 € de lloguer. Açò sí que és una pèrdua. I més, tenint en compte que segurament mai no els cobrarem per insolvència. A més, hi ha uns contenciosos judicials arran de la rescissió del contracte i l'impagament, fet que implica que l'Ajuntament també hagi de gastar en advocats. De moment, l'anterior lloguer no ens duu més que despeses. A més que els antics llogaters van deixar el quiosc molt malparat.


Sorprèn o no sorprèn realment que el PP Ciutadella digui que l'actual equip de govern no ha fet res en una sèrie de temes que ara analitzarem. I el PP què va fer en quatre anys de govern amb aquestes temes?


Equip de govern de l'Ajuntament de Ciutadella

PSM-MES; PSOE-PSIB; GENT X CIUTADELLA (GxC)