divendres, 28 de febrer del 2020

AGRAÏMENT A LA SHA MARTÍ I BELLA


Des de l’agrupació Gent X Ciutadella volem manifestar el nostre agraïment i reconeixement a la SHA Martí Bella per la seva inqüestionable lluita en defensa del Paisatge Cultural de Punta Nati i en tota la negociació duita a terme sobre el projecte del Parc Fotovoltaic de Son Salomó. Amb aquesta defensa, volem destacar que s’han aconseguit  reduir les 173 hectàrees d’extensió inicialment projectades, a les 68 ha finals. Així, amb tot aquest esforç, es permetrà mantenir i recuperar bona part del patrimoni paisatgístic i cultural de la zona i amb ell, els elements tan singulars que el conformen, com poden ser les barraques, els ponts de bestiar, murs de paret seca o els ponts de Sa Creu  i de s’Aljub. Tot, sense perdre la capacitat de producció d’energia solar del projecte.

Així idò, moltes felicitats i moltes gràcies a la SHA Martí i Bella i als seus representants en aquestes negociacions.

-------------------------------

-------------------------------
AGRADECIMIENTO A MARTI i BELLA

Desde la agrupación Gent x Ciutadella queremos manifestar nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento a la SHA Marti i Bella por su inquebrantable lucha en defensa del Paisaje Cultural de Punta Nati y en toda la negociación llevada a cabo sobre el proyecto de Parque fotovoltaico de Son Salomó. Con esta defensa queremos destacar que se ha conseguido que un parque de 173 hectáreas de extensión proyectadas inicialmente, se ha reducido a 68 ha finales. Así se permite mantener y recuperar buena parte del patrimonio cultural y paisajístico de la zona y con él, los elementos tan singulares que lo conforman como las barracas, ponts de bestiar, los muros de pared seca o los Ponts de Sa Creu y de S’Aljub. Todo ello, sin perder, para nada, la capacidad de producción de energía solar del proyecto.

Lo dicho, felicidades y nuestro agradecimiento a Martí Bella y a sus representantes en estas negociaciones.
--------------------------------------------------

AMICS DE PUNTA NATI ··· https://amicsdepuntanati.com/
SHA MARTI I BELLA ··· http://www.shamartibella.es/