dijous, 4 de novembre del 2021

Més valentia

Des de l'Associació GXC, ens sembla totalment insuficient diluir i acotar el debat sobre la participació de la dona a les festes de Sant Joan a una Junta Municipal encara en projecte

Gent x Ciutadella estem d’acord, tal i com diu el PSOE de Ciutadella, en tractar el tema de debat sobre la participació de les dones a les festes de Sant Joan, entre d’altres a la Junta de Sant Joan. Ara bé, tenim molt de dubtes sobre quan es conformarà, qui el composarà, i si la ciutadania tindrà veu dins aquesta Junta.

Tal i com va dir la regidora d’igualtat en anteriors declaracions, l'organització de les jornades s'empara en l'article 32.4 de la Llei 11/ 2016 de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, de les Illes Balears, que diu: “Les administracions públiques han de promoure i garantir la igualtat d'oportunitats entre homes i dones en la participació de les festes tradicionals i en la cultura popular i corregir estereotips sexistes”.

Deixar que aquest sigui un tema més a tractar en una junta que encara no està constituïda, sense saber ni tan sols qui formarà part d'ella és no tenir en compte la participació de la ciutadania, que és qui realment pertany la festa. 

El fet de veure com la proposta d’unes jornades de debat sobre la participació de les dones a les festes de Sant Joan està provocant reaccions de tot tipus ens reafirma en la pertinència i necessitat de promoure el debat de forma sana, pública i oberta.

dimarts, 2 de novembre del 2021

Gent X Ciutadella volem fer explícit el nostre suport a Carla Gener per què s'obri el debat públic sobre la participació de la dona a les festes de Sant Joan


Des de la associciò Gent X Ciutadella volem fer explícit el nostre suport a Carla Gener, regidora d'igualtat de l'ajuntament de Ciutadella, per què s'obri el debat públic sobre la participació de la dona a les festes de Sant Joan. Lamentam la manca d'interès dels partits polítics de l'ajuntament i esperam es pugui fer realitat aquest debat tan important i necessari i que molts sectors de la nostra societat demanen des de fa temps. En el cas que l'ajuntament de Ciutadella decideixqui que no ho farà, ens oferim a fer-ho realitat conjuntament amb la resta d'entitats socials que estiguin interessades.