dilluns, 13 de desembre de 2021

Salvem Sant Joan de Salvem Sant JoanDes de Gent X Ciutadella no compartim de cap manera i rebutjam les manifestacions de l’Associació Salvem Sant Joan realitzades pel seu president i que trobam totalment fora de to.

Creim que en una societat que vol avançar cap a la igualtat, tal com marca el pas del temps en què vivim, aquestes paraules no hi tenen cabuda. Si una tradició vol mantenir-se al llarg del temps, ha de saber adaptar-se a la realitat existent, si no, està condemnada a desaparèixer, tal com la història ens demostra.

El fet que els protocols sobre la festa no estiguin escrits no admet un únic punt de vista i una única interpretació, s'ha de saber distingir la tradició de la desigualtat.

Demanam valentia per afrontar aquesta situació que de cap manera ja no es pot amagar més i lluitar per fer de Ciutadella un poble viu, un poble just, un poble feminista i un poble que viu la tradició amb igualtat; en definitiva, un poble millor.

Junta directiva de l’Asssociació GXC

dijous, 4 de novembre de 2021

Més valentia

Des de l'Associació GXC, ens sembla totalment insuficient diluir i acotar el debat sobre la participació de la dona a les festes de Sant Joan a una Junta Municipal encara en projecte

Gent x Ciutadella estem d’acord, tal i com diu el PSOE de Ciutadella, en tractar el tema de debat sobre la participació de les dones a les festes de Sant Joan, entre d’altres a la Junta de Sant Joan. Ara bé, tenim molt de dubtes sobre quan es conformarà, qui el composarà, i si la ciutadania tindrà veu dins aquesta Junta.

Tal i com va dir la regidora d’igualtat en anteriors declaracions, l'organització de les jornades s'empara en l'article 32.4 de la Llei 11/ 2016 de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, de les Illes Balears, que diu: “Les administracions públiques han de promoure i garantir la igualtat d'oportunitats entre homes i dones en la participació de les festes tradicionals i en la cultura popular i corregir estereotips sexistes”.

Deixar que aquest sigui un tema més a tractar en una junta que encara no està constituïda, sense saber ni tan sols qui formarà part d'ella és no tenir en compte la participació de la ciutadania, que és qui realment pertany la festa. 

El fet de veure com la proposta d’unes jornades de debat sobre la participació de les dones a les festes de Sant Joan està provocant reaccions de tot tipus ens reafirma en la pertinència i necessitat de promoure el debat de forma sana, pública i oberta.

dimarts, 2 de novembre de 2021

Gent X Ciutadella volem fer explícit el nostre suport a Carla Gener per què s'obri el debat públic sobre la participació de la dona a les festes de Sant Joan


Des de la associciò Gent X Ciutadella volem fer explícit el nostre suport a Carla Gener, regidora d'igualtat de l'ajuntament de Ciutadella, per què s'obri el debat públic sobre la participació de la dona a les festes de Sant Joan. Lamentam la manca d'interès dels partits polítics de l'ajuntament i esperam es pugui fer realitat aquest debat tan important i necessari i que molts sectors de la nostra societat demanen des de fa temps. En el cas que l'ajuntament de Ciutadella decideixqui que no ho farà, ens oferim a fer-ho realitat conjuntament amb la resta d'entitats socials que estiguin interessades.


dijous, 21 d’octubre de 2021

Plaça del Born | PRIORITZAR A LES PERSONES

Des de Gent X Ciutadella entenem que donar prioritat als vianants significa posar a les persones per davant dels cotxes. Per tant, ens posicionem clarament a favor de la conversió en zona de vianants de la Plaça des Born a Ciutadella de Menorca. Volem expressar, mitjançant aquest escrit, les nostres reflexions sobre aquest tema, així com, entre altres, el de la problemàtica que pot suposar la futura desaparició d'aparcaments en aquesta plaça.

Està comprovat que en multitud de ciutats de tot el món en les quals s'han implantat projectes de conversió en zona de vianants i que, per consegüent, han impedit el trànsit de vehicles de motor en aquestes zones, s'ha reconquerit el plaer del passeig, s'ha millorat la seguretat dels qui caminen, s'ha fomentat l'exercici físic, s'ha millorat la salut de la població, han augmentat les vendes en els comerços i han disminuït la contaminació atmosfèrica i acústica.

Ara bé, l'aplicació d'aquestes mesures no es pot realitzar sense oferir a la població una alternativa viable perquè deixin d'utilitzar el cotxe com mitjà habitual per a realitzar els seus desplaçaments. S'ha de realitzar un estudi de la mobilitat de les persones residents a Ciutadella de Menorca i conèixer les seves dificultats per a desplaçar-se, de manera que es disposi de la informació necessària per a cobrir aquestes necessitats.

Sabem que s'està treballant en aquest sentit. Per això, esperem i desitgem que sigui un estudi prou rigorós perquè, al final, des de les administracions implicades es pugui facilitar l'accés a qualsevol zona del municipi a totes les persones residents; a les persones amb mobilitat reduïda, les persones que viuen en els barris perifèrics, les persones que viuen en el barri antic, les persones que no disposen de vehicle i a bona part de la població que viu durant tot l'any en les mal anomenades urbanitzacions turístiques i que són les que més utilitzen el cotxe per a fer les seves gestions al poble, mancant altres alternatives per a desplaçar-se. Serveixi com a exemple que, en haver-los llevat el dret a rebre la correspondència a les seves cases, han d'acudir amb una certa assiduïtat a l'oficina de Correus i, per tant, solen aparcar a la Plaça des Born.

Cal emprendre una gestió integral de la mobilitat amb propostes que incloguin aparcaments per a residents, treballadors i visitants, millores de rutes i augment de freqüències en el sistema d'autobusos, tant a l'estiu com a l'hivern, microbusos que recorrin el centre del poble de manera circular, o el lloguer públic de bicicletes.

Les nostres institucions han de ser capaces de garantir l'accessibilitat i la mobilitat de la població durant tot l'any, i no sols a l'estiu. Cal apostar per millorar la vida de totes les persones que vivim quotidianament a Ciutadella de Menorca, i per a això, s'ha de proveir al municipi d'un bé necessari com és una àmplia xarxa de transport públic àgil i efectiu que també beneficiarà a les persones que ens visiten i ajudarà a donar una imatge més pròxima a la Reserva de la Biosfera que pretenem ser.

En definitiva, es tracta de crear una ciutat accessible, amable i realment sostenible i una mobilitat diversificada amb propostes que aconsegueixin reduir el trànsit de vehicles de motor i en la qual el transport públic es converteixi en una peça clau que promogui una millora en la qualitat de vida de tota la ciutadania de Ciutadella de Menorca, de manera que prioritzi a les persones i aconsegueixi que el bé de la majoria es trobi per sobre de les decisions i eleccions personals.dijous, 27 de maig de 2021

GENT X CIUTADELLA S'AFILIA A LA XARXA DE RENDA BASICA I A LA SEVA XARXA INTERNACIONAL

Durant la pandèmia, el Grup de Treball de Gent X Ciutadella juntament amb els seus regidors ha estat treballant per a constituir una associació els objectius de la qual es determinen en els seus estatuts i la denominació dels quals també és Gent X Ciutadella. Entre ells estan el defensar i millorar els interessos generals del poble de Ciutadella de Menorca, de les seves gents, en tots els aspectes relacionats amb el seu benestar i estabilitat social. Tant en matèria econòmica,cultural, social, etc... i, per descomptat, defensar els drets de decisió col·lectiva democràtica en el nostre municipi i desplegar solidaritat amb la resta de Menorca, de Balears i del planeta, de manera internacionalista.

És per això que una de les primeres decisions com a associació ha estat adherir i associar Gent X Ciutadella a la Xarxa de Renda Bàsica i com a continuïtat formar part de la mateixa i de la BÉ (Basic Income Earth Network). És a dir, formar part de l'associació internacional en defensa de la Renda Bàsica Universal i INCONDICIONAL. A partir d'ara Gent X Ciutadella és membre, com a organització en ple dret d'aquestes organitzacions per a la defensa de la Renda Bàsica Universal Incondicional.

La renda bàsica és un ingrés pagat per l'estat, com a dret de ciutadania, a cada membre de ple dret o resident de la societat fins i tot si no vol treballar de manera remunerada, sense prendre en consideració si és ric o pobre o, dit d'una altra forma, independentment de quins puguin ser les altres possibles fonts de renda, i sense importar amb qui convisqui. En menys paraules: una renda bàsica és una assignació monetària pública i incondicional a tota la població.

Les dues grans diferències de la renda bàsica amb les prestacions monetàries públiques habituals dels Estats de Benestar són: 

1) la incondicionalidad de la primera i la condicionalitat (a una situació: pobresa, discapacitat, desocupació…) de les segones, i 2) la universalitat de la renda bàsica i la focalització en determinats col·lectius de les segones.

Doncs bé, en funció del dret a la IGUALTAT política i social... Gent X Ciutadella defensarà en el nostre àmbit d'actuació la implantació d'aquest dret. Sense mitjanes negres. I està disposada a establir debats, estudis, conferències i tots els mitjans possibles per a aconseguir aquest objectiu.

         veure vídeo català | veure vídeo castellà

Esperem que aquesta proposta de futur, que considerem l'única solució possible per a aconseguir la igualtat real de la ciutadania i superar la pobresa, s'obri pas en la societat de Ciutadella.

Posem la nostra associació a la disposició de totes les persones de Ciutadella de Menorca per a acostar-se a aquesta proposta i esperem que la considerin de justícia social. Per a això poden posar-se en contacte amb www.gentxciutadella.info i també visitar la web de www.redrentabasica.org.

FUENTE=  Es Diari MENORCA - 26 de mayo 2021