dijous, 27 de maig del 2021

GENT X CIUTADELLA S'AFILIA A LA XARXA DE RENDA BASICA I A LA SEVA XARXA INTERNACIONAL

Durant la pandèmia, el Grup de Treball de Gent X Ciutadella juntament amb els seus regidors ha estat treballant per a constituir una associació els objectius de la qual es determinen en els seus estatuts i la denominació dels quals també és Gent X Ciutadella. Entre ells estan el defensar i millorar els interessos generals del poble de Ciutadella de Menorca, de les seves gents, en tots els aspectes relacionats amb el seu benestar i estabilitat social. Tant en matèria econòmica,cultural, social, etc... i, per descomptat, defensar els drets de decisió col·lectiva democràtica en el nostre municipi i desplegar solidaritat amb la resta de Menorca, de Balears i del planeta, de manera internacionalista.

És per això que una de les primeres decisions com a associació ha estat adherir i associar Gent X Ciutadella a la Xarxa de Renda Bàsica i com a continuïtat formar part de la mateixa i de la BÉ (Basic Income Earth Network). És a dir, formar part de l'associació internacional en defensa de la Renda Bàsica Universal i INCONDICIONAL. A partir d'ara Gent X Ciutadella és membre, com a organització en ple dret d'aquestes organitzacions per a la defensa de la Renda Bàsica Universal Incondicional.

La renda bàsica és un ingrés pagat per l'estat, com a dret de ciutadania, a cada membre de ple dret o resident de la societat fins i tot si no vol treballar de manera remunerada, sense prendre en consideració si és ric o pobre o, dit d'una altra forma, independentment de quins puguin ser les altres possibles fonts de renda, i sense importar amb qui convisqui. En menys paraules: una renda bàsica és una assignació monetària pública i incondicional a tota la població.

Les dues grans diferències de la renda bàsica amb les prestacions monetàries públiques habituals dels Estats de Benestar són: 

1) la incondicionalidad de la primera i la condicionalitat (a una situació: pobresa, discapacitat, desocupació…) de les segones, i 2) la universalitat de la renda bàsica i la focalització en determinats col·lectius de les segones.

Doncs bé, en funció del dret a la IGUALTAT política i social... Gent X Ciutadella defensarà en el nostre àmbit d'actuació la implantació d'aquest dret. Sense mitjanes negres. I està disposada a establir debats, estudis, conferències i tots els mitjans possibles per a aconseguir aquest objectiu.

         veure vídeo català | veure vídeo castellà

Esperem que aquesta proposta de futur, que considerem l'única solució possible per a aconseguir la igualtat real de la ciutadania i superar la pobresa, s'obri pas en la societat de Ciutadella.

Posem la nostra associació a la disposició de totes les persones de Ciutadella de Menorca per a acostar-se a aquesta proposta i esperem que la considerin de justícia social. Per a això poden posar-se en contacte amb www.gentxciutadella.info i també visitar la web de www.redrentabasica.org.

FUENTE=  Es Diari MENORCA - 26 de mayo 2021