dissabte, 26 de març del 2022

Jornada sobre salut mental a Maò

La jornada comptarà amb la participació de diferents components i presentat per UP sobre un tema de molt d'interès, i més en aquests temps que corren. Per això ens fem ressò i convidem a la participació a tota la gent que pugui assistir...El nostre sistema ha desatès gairebé per complet la salut mental i ha traslladat la responsabilitat de l'atenció i la prevenció. És el moment de construir un veritable sistema d'atenció a la salut mental amb finançament suficient, tal com dissenyem en la nostra proposició de llei en el Congrés, amb un enfocament de gènere i drets humans, i amb un protocol especial per a prevenir el suïcidi entre els i les pacients.