divendres, 18 de desembre del 2020

Aprovada la proposta per una major regulació i control de les cases d'apostes i joc.

#JocNet


#ApostemPerLaJoventut

El dijous 17 de desembre de 2020 es va aprovar al Ple de l'Ajuntament de Ciutadella la proposta conjunta presentada per Unidas Podemos-Gent X Ciutadella conjuntament amb la resta de partits de l'equip de govern, per regular i evitar la proliferació al nostre municipi de les cases d'apostes amb el vot favorable del PP a tots els punts i l'abstenció de C's als punts 2 i 3.

Són molts ja els estudis i les dades que deixen clar que l'auge d'aquesta mena d'activitats esta causant problemes greus d'addicció, sobretot entre els joves i els col·lectius especialment vulnerables i en situació de precarietat.Els punts aprovats són els següents: 

- Sempre una distància mínima de 500 metres lineals entre les cases d'apostes presencials i els centres educatius d'ensenyament i centres d'ús freqüent de menors com ludoteques o parcs infantils.

- Limitar la concessió de noves autoritzacions de joc per a salonsde joc o cases d'apostes presencials per a decréixer en el número d'aquestes. Concedint una llicència nova a canvi de tres baixes definitives.

-  Restringir les terminals d'apostes esportives en salons de joc,

bingos, casinos i bars.

- Plans d'inspecció a les cases d'apostes presencials per a augmentar els controls i prevenir l'accés a les persones menors d'edat. 

- Activitats informatives en els centres educatius, en un marc de prevenció de les addiccions generades pel joc i les apostes i també d'altres tipus com l' alcohol i les drogues, per informar dels riscos i problemes de salut publica que se'n deriven.

Cal reconèixer la ludopatia i altres addiccions derivades del joc patològic com a problema de salut pública i garantir els recursos públics per tractar-les.