dijous, 21 d’octubre del 2021

Plaça del Born | PRIORITZAR A LES PERSONES

Des de Gent X Ciutadella entenem que donar prioritat als vianants significa posar a les persones per davant dels cotxes. Per tant, ens posicionem clarament a favor de la conversió en zona de vianants de la Plaça des Born a Ciutadella de Menorca. Volem expressar, mitjançant aquest escrit, les nostres reflexions sobre aquest tema, així com, entre altres, el de la problemàtica que pot suposar la futura desaparició d'aparcaments en aquesta plaça.

Està comprovat que en multitud de ciutats de tot el món en les quals s'han implantat projectes de conversió en zona de vianants i que, per consegüent, han impedit el trànsit de vehicles de motor en aquestes zones, s'ha reconquerit el plaer del passeig, s'ha millorat la seguretat dels qui caminen, s'ha fomentat l'exercici físic, s'ha millorat la salut de la població, han augmentat les vendes en els comerços i han disminuït la contaminació atmosfèrica i acústica.

Ara bé, l'aplicació d'aquestes mesures no es pot realitzar sense oferir a la població una alternativa viable perquè deixin d'utilitzar el cotxe com mitjà habitual per a realitzar els seus desplaçaments. S'ha de realitzar un estudi de la mobilitat de les persones residents a Ciutadella de Menorca i conèixer les seves dificultats per a desplaçar-se, de manera que es disposi de la informació necessària per a cobrir aquestes necessitats.

Sabem que s'està treballant en aquest sentit. Per això, esperem i desitgem que sigui un estudi prou rigorós perquè, al final, des de les administracions implicades es pugui facilitar l'accés a qualsevol zona del municipi a totes les persones residents; a les persones amb mobilitat reduïda, les persones que viuen en els barris perifèrics, les persones que viuen en el barri antic, les persones que no disposen de vehicle i a bona part de la població que viu durant tot l'any en les mal anomenades urbanitzacions turístiques i que són les que més utilitzen el cotxe per a fer les seves gestions al poble, mancant altres alternatives per a desplaçar-se. Serveixi com a exemple que, en haver-los llevat el dret a rebre la correspondència a les seves cases, han d'acudir amb una certa assiduïtat a l'oficina de Correus i, per tant, solen aparcar a la Plaça des Born.

Cal emprendre una gestió integral de la mobilitat amb propostes que incloguin aparcaments per a residents, treballadors i visitants, millores de rutes i augment de freqüències en el sistema d'autobusos, tant a l'estiu com a l'hivern, microbusos que recorrin el centre del poble de manera circular, o el lloguer públic de bicicletes.

Les nostres institucions han de ser capaces de garantir l'accessibilitat i la mobilitat de la població durant tot l'any, i no sols a l'estiu. Cal apostar per millorar la vida de totes les persones que vivim quotidianament a Ciutadella de Menorca, i per a això, s'ha de proveir al municipi d'un bé necessari com és una àmplia xarxa de transport públic àgil i efectiu que també beneficiarà a les persones que ens visiten i ajudarà a donar una imatge més pròxima a la Reserva de la Biosfera que pretenem ser.

En definitiva, es tracta de crear una ciutat accessible, amable i realment sostenible i una mobilitat diversificada amb propostes que aconsegueixin reduir el trànsit de vehicles de motor i en la qual el transport públic es converteixi en una peça clau que promogui una millora en la qualitat de vida de tota la ciutadania de Ciutadella de Menorca, de manera que prioritzi a les persones i aconsegueixi que el bé de la majoria es trobi per sobre de les decisions i eleccions personals.