diumenge, 31 de gener del 2021

Gent X Ciutadella es converteix en associació

Des del passat 11 de novembre de 2020 l'Associació Gent x Ciutadella, està inscrita en el Registre Oficial d'Associacions de les Illes Balears amb el número 311000010881 de la Secció Primera, segons Resolució de la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat del Govern de les Illes Balears. 

En primer lloc, recordar que la nostra formació es va crear al març de l'any 2015 com una Agrupació d'Electors amb l'objectiu de presentar-nos a les eleccions municipals del nostre Ajuntament al maig del mateix any, i vàrem aconseguim els vots per a tres regidors.


En les darreres eleccions de maig de l'any 2019, ens vàrem presentar en coalició amb Unides Podem (formada per Esquerra de Menorca i Podem Menorca) i vam obtenir dos regidors que, en l'actualitat, continuen desenvolupant la seva labor.


Al marge d'aquesta activitat municipal, una sèrie de persones, vam creure oportú reforçar i donar entitat pròpia a GxC. Per a això, hem mantingut diverses reunions, com a grup de treball i hem realitzat una altra sèrie d'activitats i iniciatives molt diverses: campanya contra joguines bèl·liques i sexistes, suport a la SHA Martí i Bella en la defensa de Punta Nati, participació en l’acte d'homenatge a víctimes ciutadellencs dels camps d'extermini nazis, projecció d'una pel·lícula sobre les vagues protagonitzades per dones, adhesió al manifest “Per una sortida eco social digna” de la Plataforma Menorca pel Clima, manifest per la visibilitat trans, diversos suports a moviments com el feminista, sindical, ecologista, veïnal, immigració, etc. 


Actualment, estem treballant en un important projecte com és, que la nostra Associació formi part de la Xarxa de Renda Bàsica Universal. 


L'any 2020, malgrat les dificultats en aquests temps de pandèmia, hem decidit i amb major motiu, fer un pas endavant i constituir l'Associació Gent x Ciutadella d'una manera oficial. Ens hem dotat d'Estatuts, hem constituït una Junta Directiva i continuem treballant per a crear una base social en la qual esperem comptar amb tu.


Les persones que formem la Junta Directiva, que hem hagut de constituir com a pas previ per a poder registrar l'Associació, som les següents:


President: Sebastià Servera Moll

Vicepresidenta: Carla Gener Marqués

Secretari: David Martínez Pablo

Tresorera: Elvira Trula Basurto

Vocals: Manuel Santiago Enríquez, Pedro Venero Martínez i Sergi Servera Moreno.


I els objectius de l'Associació, sense ànim de lucre, que hem reflectit en els estatuts són:


a) Defensar, fomentar i millorar els interessos generals de la ciutadania de Ciutadella de Menorca en la seva qualitat de ciutadans i ciutadanes, i com a persones usuàries i destinatàries finals de l'activitat urbanística, cultural, mediambiental, esportiva, educativa, sanitària, patrimonial, ordenació del territori, social i econòmica.

b) Col·laborar en la defensa dels drets socials, econòmics i culturals de la ciutadania davant totes les Administracions públiques, a qualsevol nivell, que influeixin sobre preses de decisió que afectin la població de Ciutadella de Menorca.

c) Informar, instruir i divulgar entre la població totes aquelles qüestions que afectin el seu interès general.

d) Organitzar actes cívics, formatius, festius i tot tipus d'activitats que siguin reclamades o interessin al conjunt, o a part, de Ciutadella de Menorca. 


Mentre concretem el projecte, informarem de manera periòdica informació de les activitats que anem realitzant, a més dels passos que es van donant en la constitució de l'associació, així com del procediment a seguir per a associar-se.