dilluns, 13 de desembre del 2021

Salvem Sant Joan de Salvem Sant JoanDes de Gent X Ciutadella no compartim de cap manera i rebutjam les manifestacions de l’Associació Salvem Sant Joan realitzades pel seu president i que trobam totalment fora de to.

Creim que en una societat que vol avançar cap a la igualtat, tal com marca el pas del temps en què vivim, aquestes paraules no hi tenen cabuda. Si una tradició vol mantenir-se al llarg del temps, ha de saber adaptar-se a la realitat existent, si no, està condemnada a desaparèixer, tal com la història ens demostra.

El fet que els protocols sobre la festa no estiguin escrits no admet un únic punt de vista i una única interpretació, s'ha de saber distingir la tradició de la desigualtat.

Demanam valentia per afrontar aquesta situació que de cap manera ja no es pot amagar més i lluitar per fer de Ciutadella un poble viu, un poble just, un poble feminista i un poble que viu la tradició amb igualtat; en definitiva, un poble millor.

Junta directiva de l’Asssociació GXC

dijous, 4 de novembre del 2021

Més valentia

Des de l'Associació GXC, ens sembla totalment insuficient diluir i acotar el debat sobre la participació de la dona a les festes de Sant Joan a una Junta Municipal encara en projecte

Gent x Ciutadella estem d’acord, tal i com diu el PSOE de Ciutadella, en tractar el tema de debat sobre la participació de les dones a les festes de Sant Joan, entre d’altres a la Junta de Sant Joan. Ara bé, tenim molt de dubtes sobre quan es conformarà, qui el composarà, i si la ciutadania tindrà veu dins aquesta Junta.

Tal i com va dir la regidora d’igualtat en anteriors declaracions, l'organització de les jornades s'empara en l'article 32.4 de la Llei 11/ 2016 de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, de les Illes Balears, que diu: “Les administracions públiques han de promoure i garantir la igualtat d'oportunitats entre homes i dones en la participació de les festes tradicionals i en la cultura popular i corregir estereotips sexistes”.

Deixar que aquest sigui un tema més a tractar en una junta que encara no està constituïda, sense saber ni tan sols qui formarà part d'ella és no tenir en compte la participació de la ciutadania, que és qui realment pertany la festa. 

El fet de veure com la proposta d’unes jornades de debat sobre la participació de les dones a les festes de Sant Joan està provocant reaccions de tot tipus ens reafirma en la pertinència i necessitat de promoure el debat de forma sana, pública i oberta.

dimarts, 2 de novembre del 2021

Gent X Ciutadella volem fer explícit el nostre suport a Carla Gener per què s'obri el debat públic sobre la participació de la dona a les festes de Sant Joan


Des de la associciò Gent X Ciutadella volem fer explícit el nostre suport a Carla Gener, regidora d'igualtat de l'ajuntament de Ciutadella, per què s'obri el debat públic sobre la participació de la dona a les festes de Sant Joan. Lamentam la manca d'interès dels partits polítics de l'ajuntament i esperam es pugui fer realitat aquest debat tan important i necessari i que molts sectors de la nostra societat demanen des de fa temps. En el cas que l'ajuntament de Ciutadella decideixqui que no ho farà, ens oferim a fer-ho realitat conjuntament amb la resta d'entitats socials que estiguin interessades.


dijous, 21 d’octubre del 2021

Plaça del Born | PRIORITZAR A LES PERSONES

Des de Gent X Ciutadella entenem que donar prioritat als vianants significa posar a les persones per davant dels cotxes. Per tant, ens posicionem clarament a favor de la conversió en zona de vianants de la Plaça des Born a Ciutadella de Menorca. Volem expressar, mitjançant aquest escrit, les nostres reflexions sobre aquest tema, així com, entre altres, el de la problemàtica que pot suposar la futura desaparició d'aparcaments en aquesta plaça.

Està comprovat que en multitud de ciutats de tot el món en les quals s'han implantat projectes de conversió en zona de vianants i que, per consegüent, han impedit el trànsit de vehicles de motor en aquestes zones, s'ha reconquerit el plaer del passeig, s'ha millorat la seguretat dels qui caminen, s'ha fomentat l'exercici físic, s'ha millorat la salut de la població, han augmentat les vendes en els comerços i han disminuït la contaminació atmosfèrica i acústica.

Ara bé, l'aplicació d'aquestes mesures no es pot realitzar sense oferir a la població una alternativa viable perquè deixin d'utilitzar el cotxe com mitjà habitual per a realitzar els seus desplaçaments. S'ha de realitzar un estudi de la mobilitat de les persones residents a Ciutadella de Menorca i conèixer les seves dificultats per a desplaçar-se, de manera que es disposi de la informació necessària per a cobrir aquestes necessitats.

Sabem que s'està treballant en aquest sentit. Per això, esperem i desitgem que sigui un estudi prou rigorós perquè, al final, des de les administracions implicades es pugui facilitar l'accés a qualsevol zona del municipi a totes les persones residents; a les persones amb mobilitat reduïda, les persones que viuen en els barris perifèrics, les persones que viuen en el barri antic, les persones que no disposen de vehicle i a bona part de la població que viu durant tot l'any en les mal anomenades urbanitzacions turístiques i que són les que més utilitzen el cotxe per a fer les seves gestions al poble, mancant altres alternatives per a desplaçar-se. Serveixi com a exemple que, en haver-los llevat el dret a rebre la correspondència a les seves cases, han d'acudir amb una certa assiduïtat a l'oficina de Correus i, per tant, solen aparcar a la Plaça des Born.

Cal emprendre una gestió integral de la mobilitat amb propostes que incloguin aparcaments per a residents, treballadors i visitants, millores de rutes i augment de freqüències en el sistema d'autobusos, tant a l'estiu com a l'hivern, microbusos que recorrin el centre del poble de manera circular, o el lloguer públic de bicicletes.

Les nostres institucions han de ser capaces de garantir l'accessibilitat i la mobilitat de la població durant tot l'any, i no sols a l'estiu. Cal apostar per millorar la vida de totes les persones que vivim quotidianament a Ciutadella de Menorca, i per a això, s'ha de proveir al municipi d'un bé necessari com és una àmplia xarxa de transport públic àgil i efectiu que també beneficiarà a les persones que ens visiten i ajudarà a donar una imatge més pròxima a la Reserva de la Biosfera que pretenem ser.

En definitiva, es tracta de crear una ciutat accessible, amable i realment sostenible i una mobilitat diversificada amb propostes que aconsegueixin reduir el trànsit de vehicles de motor i en la qual el transport públic es converteixi en una peça clau que promogui una millora en la qualitat de vida de tota la ciutadania de Ciutadella de Menorca, de manera que prioritzi a les persones i aconsegueixi que el bé de la majoria es trobi per sobre de les decisions i eleccions personals.dijous, 27 de maig del 2021

GENT X CIUTADELLA S'AFILIA A LA XARXA DE RENDA BASICA I A LA SEVA XARXA INTERNACIONAL

Durant la pandèmia, el Grup de Treball de Gent X Ciutadella juntament amb els seus regidors ha estat treballant per a constituir una associació els objectius de la qual es determinen en els seus estatuts i la denominació dels quals també és Gent X Ciutadella. Entre ells estan el defensar i millorar els interessos generals del poble de Ciutadella de Menorca, de les seves gents, en tots els aspectes relacionats amb el seu benestar i estabilitat social. Tant en matèria econòmica,cultural, social, etc... i, per descomptat, defensar els drets de decisió col·lectiva democràtica en el nostre municipi i desplegar solidaritat amb la resta de Menorca, de Balears i del planeta, de manera internacionalista.

És per això que una de les primeres decisions com a associació ha estat adherir i associar Gent X Ciutadella a la Xarxa de Renda Bàsica i com a continuïtat formar part de la mateixa i de la BÉ (Basic Income Earth Network). És a dir, formar part de l'associació internacional en defensa de la Renda Bàsica Universal i INCONDICIONAL. A partir d'ara Gent X Ciutadella és membre, com a organització en ple dret d'aquestes organitzacions per a la defensa de la Renda Bàsica Universal Incondicional.

La renda bàsica és un ingrés pagat per l'estat, com a dret de ciutadania, a cada membre de ple dret o resident de la societat fins i tot si no vol treballar de manera remunerada, sense prendre en consideració si és ric o pobre o, dit d'una altra forma, independentment de quins puguin ser les altres possibles fonts de renda, i sense importar amb qui convisqui. En menys paraules: una renda bàsica és una assignació monetària pública i incondicional a tota la població.

Les dues grans diferències de la renda bàsica amb les prestacions monetàries públiques habituals dels Estats de Benestar són: 

1) la incondicionalidad de la primera i la condicionalitat (a una situació: pobresa, discapacitat, desocupació…) de les segones, i 2) la universalitat de la renda bàsica i la focalització en determinats col·lectius de les segones.

Doncs bé, en funció del dret a la IGUALTAT política i social... Gent X Ciutadella defensarà en el nostre àmbit d'actuació la implantació d'aquest dret. Sense mitjanes negres. I està disposada a establir debats, estudis, conferències i tots els mitjans possibles per a aconseguir aquest objectiu.

         veure vídeo català | veure vídeo castellà

Esperem que aquesta proposta de futur, que considerem l'única solució possible per a aconseguir la igualtat real de la ciutadania i superar la pobresa, s'obri pas en la societat de Ciutadella.

Posem la nostra associació a la disposició de totes les persones de Ciutadella de Menorca per a acostar-se a aquesta proposta i esperem que la considerin de justícia social. Per a això poden posar-se en contacte amb www.gentxciutadella.info i també visitar la web de www.redrentabasica.org.

FUENTE=  Es Diari MENORCA - 26 de mayo 2021


divendres, 5 de març del 2021

8 DE MARÇ. CERQUEM UNA NOVA SOCIETAT | 8 DE MARZO. BUSCAMOS UNA NUEVA SOCIEDAD


El feminisme és una manera d'entendre el món i d'entendre la vida.

Volem destacar com a positiu l'interès per abordar els problemes que concerneixen especialment a les dones. No podem deixar d'esmentar la preocupació que ens suscita el desenvolupament d'una excessiva tutela de les lleis sobre la vida de les dones, que pot redundar en una actitud proteccionista que torni a considerar a les dones com a persones incapaces d'exercir la seva autonomia. I ens sembla també arriscat que prengui cos la idea que només amb lleis es canvia la vida de les persones.

Una legislació adequada ha d'ajudar, però creiem que, a més a més, cal el compromís de fer-la complir amb els controls i mitjans necessaris, i que mitjançant la mobilització social, l'educació i la presa de consciència individual i col·lectiva, tant de dones com d'homes, podem finalment aconseguir els nostres objectius. Un exemple clar i recent, que no sols n’hi ha prou amb lleis, el tenim en la poc comprensible actitud d'alguns sectors de la població amb relació a les normes imposades per a erradicar el virus de la COVID-19.

La imatge de víctima ens fa un mal servei a totes les dones, perquè no té en consideració la nostra capacitat per a resistir, per a fer-nos un buit, per a dotar-nos de poder, perquè no ajuda tampoc a generar autoestima i empenta solidària entre les dones. I el mateix es pot dir de la visió simplificadora dels homes; no existeix, en la nostra opinió, una naturalesa masculina perversa o dominadora, sinó uns certs trets culturals que fomenten la consciència de superioritat i que, exacerbats, poden en uns certs casos, contribuir a convertir a alguns homes en veritables tirans.

Des del nostre punt de vista, l'objectiu del feminisme ha de ser el d'acabar amb les conductes no igualitàries, amb les conductes opressives i discriminatòries; ha de ser el d'aconseguir la igualtat entre els éssers humans, no aniquilar a qui discrimina o oprimeix. Nosaltres no desitgem configurar un feminisme revengista i venjatiu, desitgem simplement relacions en igualtat, respectuoses, saludables i felices.

Les discriminacions de les dones tenen un contingut social i cultural, és a dir, que no es deuen a la biologia, ni a cap aspecte relacionat amb la naturalesa, sinó que és la societat la que ha convertit el fet que siguem persones de diferent sexe en una desigualtat que genera discriminació. Si alguna cosa ens uneix a totes les dones del món, és que sofrim una mateixa opressió, la qual cosa no vol dir que es manifesti d'igual forma en cadascuna de les dones.

Vivim una crisi que és una estratègia política, econòmica i ideològica a escala global que persegueix capgirar la situació i acabar amb els drets conquerits. És important destacar que, lluny de ser econòmica només, abasta al conjunt del sistema, a la manera d'organitzar-nos socialment. Crisi econòmica, ecològica, de les cures, etc. que nega a nombroses persones els seus drets universals.

Els governs es deuen a les ordres dels mercats, més que a la necessitat de les persones. Aquesta crisi del capitalisme, permet acumular més riquesa en unes poques mans i està desposseint de recursos i drets a la majoria de la població. Això implica que la desigualtat no afecta per igual a totes les dones. Una dona maltractada que sigui cambrera d'hotel no té les mateixes possibilitats de tirar endavant que una dona maltractada presidenta d'un banc. Esment a part les dones immigrants, dones d'ètnies diferents, dones transsexuals, dones amb diversitat funcional, prostitutes…

Per això, enfront dels intents de fragmentar la lluita feminista, cal valorar la importància de construir eixos d'unitat en la lluita. I és que en qualsevol part del món en el qual una dona lluita al costat d'una altra dona per ser més lliure i per trencar les cadenes de l'opressió masculina, s'està construint un moviment feminista que atempta contra el sistema de dominació patriarcal. Aquest és el patrimoni mundial del feminisme: juntes en una mateixa lluita comuna.

GENT X CIUTADELLA | 8 març 2021

👉 Díptic per a copiar i repartir
👉 Díptico para copiar y repartir

El feminismo es una forma de entender el mundo y de entender la vida.

Queremos destacar como positivo el interés por abordar problemas que atañen especialmente a las mujeres. Pero no podemos dejar de mencionar la preocupación que nos suscita el desarrollo de una excesiva tutela de las leyes sobre la vida de las mujeres, que puede redundar en una actitud proteccionista que vuelva a considerar a las mujeres como personas incapaces de ejercer su autonomía.  Y nos parece también arriesgado que tome cuerpo la idea de que sólo con leyes se cambia la vida de las personas.

Una legislación adecuada debe, sin duda, ayudar, pero creemos que además es preciso el compromiso de hacerla cumplir con los controles y medios necesarios, y que es la movilización social, la educación y la toma de conciencia individual y colectiva, tanto de mujeres como de hombres, lo que puede finalmente hacernos conseguir nuestros objetivos. Un ejemplo claro y reciente de que no sólo con leyes basta, lo tenemos en la poco entendible actitud de algunos sectores de la población en relación a las normas impuestas para erradicar el virus del Covid19.

La imagen de víctima nos hace un flaco favor a todas las mujeres, pues no tiene en consideración nuestra capacidad para resistir, para hacernos un hueco, para dotarnos de poder, porque no ayuda tampoco a generar autoestima y empuje solidario entre las mujeres. Y lo mismo se puede decir de la visión simplificadora de los hombres; no existe, en nuestra opinión, una naturaleza masculina perversa o dominadora, sino ciertos rasgos culturales que fomentan la conciencia de superioridad y que, exacerbados, pueden en ciertos casos contribuir a convertir a algunos hombres en verdaderos tiranos.

Desde nuestro punto de vista, el objetivo del feminismo debe ser el de acabar con las conductas no igualitarias, con las conductas opresivas y discriminatorias; debe ser el de conseguir la igualdad entre los seres humanos, no aniquilar a quienes discriminan u oprimen. Nosotras no deseamos configurar un feminismo revanchista y vengativo, deseamos simplemente relaciones en igualdad, respetuosas, saludables y felices.

Las discriminaciones de las mujeres tienen un contenido social y cultural, es decir, que no se deben a la biología, ni a ningún aspecto que tenga que ver con la naturaleza, sino que es la sociedad la que ha convertido el hecho de que seamos personas de diferente sexo en una desigualdad que genera discriminación. Si algo nos une a todas las mujeres del mundo, es que sufrimos una misma opresión, lo que no quiere decir que se manifieste de igual forma en cada una de las mujeres.

Vivimos una crisis que es una estrategia política, económica e ideológica a nivel global para dar un vuelco a la situación y acabar con derechos conquistados. Es importante destacar que, lejos de ser económica sólo, abarca al conjunto del sistema, a la forma de organizarnos socialmente. Crisis económica, ecológica, de los cuidados, etc. que niega a numerosas personas sus derechos universales.

Los gobiernos están a las órdenes de los mercados, más que a la necesidad de las personas. Esta crisis del capitalismo, permite acumular más riqueza en unas pocas manos y está desposeyendo de recursos y derechos a la mayoría de la población. Esto implica que la desigualdad no afecta por igual a todas las mujeres. Una mujer maltratada que sea camarera de hotel no tiene las mismas posibilidades de salir adelante que una mujer maltratada presidenta de un banco. Mención aparte las mujeres inmigrantes, mujeres de otras etnias, mujeres transexuales, mujeres discapacitadas, prostitutas…

Por ello, frente a los intentos de fragmentar la lucha feminista, hay que poner en valor la importancia de construir ejes de unidad en la lucha. Y es que en cualquier parte del mundo en el que una mujer lucha junto a otra mujer por ser más libre y por romper las cadenas de la opresión masculina, se está construyendo un movimiento feminista que atenta contra el sistema de dominación patriarcal. Éste es el patrimonio mundial del feminismo: juntas en una misma lucha común.

GENT X CIUTADELLA | 8 de marzo de 2021

diumenge, 28 de febrer del 2021

L'Associació Gent X Ciutadella dóna suport a la proposta que presentarà el Grup Municipal Unides-Podem - Gent X Ciutadella per a regular amb proporcionalitat les taxes i impostos municipals

L’Associació de GXC estalona i aplaudeix, com no pot ser d’altra manera, la proposta que el grup municipal de Unidas Podemos - Gent per Ciutadella presentarà en el pròxim Ple extraordinari a l’Ajuntament de Ciutadella en què demanarà l’ús per part de l’Administració local de la via de capacitació econòmica que permet l'article 24.4 de la Llei 2/2004 Reguladora d’Hisendes Locals (LRHL) per tal de revisar i modificar les ordenances fiscals del municipi partint del criteri que dicta aquest mateix article. Aquesta disposició es troba totalment en consonància amb el que marca la Constitució espanyola en el seu article 31.1 on diu que tothom contribuirà en el sosteniment dels costos públics en funció de la capacitat econòmica mitjançant en un sistema tributari just inspirat en els principis d’igualtat i progressivitat que, en cap cas, tindrà un abast confiscatori.

Precisament i a causa de la pandèmia, moltes famílies, empreses, treballadores i treballadors, han vist minvada de forma important  la seva capacitat econòmica i en conseqüència la pèrdua, parcial o total, de poder adquisitiu necessari per poder cobrir les necessitats vitals bàsiques. Per tant, des de GXC, veiem de justícia, oportú i de total necessitat,  tal com es demana a la proposta, poder aplicar el que ve marcat per llei tant a la Constitució, com a la Llei 2/2004 Reguladora d’Hisendes Locals. I, volem recordar, que segons el que marca també la Constitució, en el segon paràgraf de l’article 9, que correspon a les administracions públiques, en aquest cas l’Ajuntament remoure obstacles per fer possible aquesta mesura de justícia. La situació actual requereix que l’administració vetlli pels interessos dels seus ciutadans i en aquests moments es fa més necessari que mai.

Per tant, creiem que la ciutadania no entendria que aquesta mesura no fos aprovada. Per açò, a més de donar tot el nostre suport als dos regidors del grup municipal, per portar al Ple aquesta proposta, demanem a la resta de grups que conformen l’actual corporació municipal donin també el seu suport perquè aquesta mesura finalment sigui aprovada per tal que sigui desenvolupada intentant pal·liar, en part, els estralls que aquesta pandèmia està generant a bona part de la població.

----------------------------------
ARTICLES EN PREMSA /
ARTICULOS EN PRENSA ...

https://menorcaaldia.com/2021/02/26/up-gent-per-ciutadella-proponen-aplicar-las-tasas-segun-la-capacidad-economica-de-las-personas/

······

👉VEURE DOCUMENT DE LA MOCIÓ PROPOSADA
👉VER DOCUMENTO DE LA MOCIÓN PROPUESTA

----------------------------------

La Asociación Gent X Ciutadella, apoya y aplaude, como no puede ser de otra manera, la propuesta que el grupo municipal Unidas Podemos - Gent per Ciutadella presentará a debate en el próximo Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Ciutadella y en la que se pedirá el uso por parte de la Administración Local de la vía de capacitación económica que permite  el artículo 24 en su cuarto punto de la Ley 2/2004 Reguladora de las Haciendas Locales que permite revisar y modificar las ordenanzas Fiscales del municipio. Esta disposición se encuentra en consonancia con lo que señala la Constitución en el punto 1 del artículo 31, donde dice que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos en función de la capacitat econòmica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.

Precisamente y debido a la pandemia, muchas familias, empresas, trabajadoras y trabajadores, han visto menguados de manera importante  su capacidad económica y en consecuencia la pérdida parcial o total de poder adquisitivo necesario para satisfacer las mínimas necesidades vitales básicas. GXC, creemos que es de justicia, oportuno y muy necesario, tal y como defiende la propuesta, el aplicar lo que marca la ley, tanto de la Constitución, como en la Ley 2/2004 Reguladora de las Haciendas Locales. Queremos también recordar, lo que marca el segundo punto del artículo 9, también de la Constitución, en que dicta que corresponde a la Administración, en este caso, al Ayuntamiento de Ciutadella, remover los obstáculos para hacer posible esta medida de justicia. La situación actual requiere, más que nunca, que la administración vele por los intereses de su ciudadanía.

Por tanto, creemos que la población de Ciutadella no entendería que esta propuesta no saliese adelante. Por ello, además de dar todo nuestro apoyo a los dos regidores del grupo municipal Unidas Podemos - Gent per Ciutadella, por llevar a Pleno esta propuesta, pedimos al resto de grupos municipales que conforman el Pleno deen también su apoyo para que esta propuesta sea finalmente aprobada y se pueda llevar a cabo para intentar paliar en parte los destrozos que esta pandemia está generando a buena parte de la población.

diumenge, 31 de gener del 2021

Gent X Ciutadella es converteix en associació

Des del passat 11 de novembre de 2020 l'Associació Gent x Ciutadella, està inscrita en el Registre Oficial d'Associacions de les Illes Balears amb el número 311000010881 de la Secció Primera, segons Resolució de la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat del Govern de les Illes Balears. 

En primer lloc, recordar que la nostra formació es va crear al març de l'any 2015 com una Agrupació d'Electors amb l'objectiu de presentar-nos a les eleccions municipals del nostre Ajuntament al maig del mateix any, i vàrem aconseguim els vots per a tres regidors.


En les darreres eleccions de maig de l'any 2019, ens vàrem presentar en coalició amb Unides Podem (formada per Esquerra de Menorca i Podem Menorca) i vam obtenir dos regidors que, en l'actualitat, continuen desenvolupant la seva labor.


Al marge d'aquesta activitat municipal, una sèrie de persones, vam creure oportú reforçar i donar entitat pròpia a GxC. Per a això, hem mantingut diverses reunions, com a grup de treball i hem realitzat una altra sèrie d'activitats i iniciatives molt diverses: campanya contra joguines bèl·liques i sexistes, suport a la SHA Martí i Bella en la defensa de Punta Nati, participació en l’acte d'homenatge a víctimes ciutadellencs dels camps d'extermini nazis, projecció d'una pel·lícula sobre les vagues protagonitzades per dones, adhesió al manifest “Per una sortida eco social digna” de la Plataforma Menorca pel Clima, manifest per la visibilitat trans, diversos suports a moviments com el feminista, sindical, ecologista, veïnal, immigració, etc. 


Actualment, estem treballant en un important projecte com és, que la nostra Associació formi part de la Xarxa de Renda Bàsica Universal. 


L'any 2020, malgrat les dificultats en aquests temps de pandèmia, hem decidit i amb major motiu, fer un pas endavant i constituir l'Associació Gent x Ciutadella d'una manera oficial. Ens hem dotat d'Estatuts, hem constituït una Junta Directiva i continuem treballant per a crear una base social en la qual esperem comptar amb tu.


Les persones que formem la Junta Directiva, que hem hagut de constituir com a pas previ per a poder registrar l'Associació, som les següents:


President: Sebastià Servera Moll

Vicepresidenta: Carla Gener Marqués

Secretari: David Martínez Pablo

Tresorera: Elvira Trula Basurto

Vocals: Manuel Santiago Enríquez, Pedro Venero Martínez i Sergi Servera Moreno.


I els objectius de l'Associació, sense ànim de lucre, que hem reflectit en els estatuts són:


a) Defensar, fomentar i millorar els interessos generals de la ciutadania de Ciutadella de Menorca en la seva qualitat de ciutadans i ciutadanes, i com a persones usuàries i destinatàries finals de l'activitat urbanística, cultural, mediambiental, esportiva, educativa, sanitària, patrimonial, ordenació del territori, social i econòmica.

b) Col·laborar en la defensa dels drets socials, econòmics i culturals de la ciutadania davant totes les Administracions públiques, a qualsevol nivell, que influeixin sobre preses de decisió que afectin la població de Ciutadella de Menorca.

c) Informar, instruir i divulgar entre la població totes aquelles qüestions que afectin el seu interès general.

d) Organitzar actes cívics, formatius, festius i tot tipus d'activitats que siguin reclamades o interessin al conjunt, o a part, de Ciutadella de Menorca. 


Mentre concretem el projecte, informarem de manera periòdica informació de les activitats que anem realitzant, a més dels passos que es van donant en la constitució de l'associació, així com del procediment a seguir per a associar-se.