dijous, 24 de novembre del 2022

25 DE NOVEMBRE: DIA INTERNACIONAL DE L'ELIMINACIÓ DE LES VIOLÈNCIES MASCLISTES

Gent x Ciutadella, amb motiu del 25 de novembre, vol denunciar la greu violació de drets humans que representa a tot el món la violència masclista.

La Declaració Universal de Drets Humans proclama que tots els éssers humans neixen lliures, iguals en dignitat i drets i que tota persona ha de gaudir en igualtat de condicions tots els drets i llibertats proclamats, sense cap distinció.

Igualment, la nostra Constitució, en el seu article 15, recull el dret de totes i tots a la vida i a la integritat física i moral. Sense que en cap cas ningú pugui estar sotmès a tortura ni a penes o tractes inhumans o degradants.


Malgrat compartir aquests principis, comprovem com, desgraciadament, les dones continuen sent víctimes de la violència masclista, ja sigui aquesta violència física: mutilacions, agressions sexuals, crims d'honor, assassinats i desaparicions; violència psicològica: maltractament, gelosia i menyspreu, o violència econòmica: falta d'accés a la propietat, a la salut, a l'educació, analfabetisme, menor remuneració econòmica pel mateix treball que els homes.

És necessari acabar amb aquest fenomen estructural i globalitzat. La desigualtat en les relacions de poder entre homes i dones que s'exerceix en tots els llocs del món i que expressa la discriminació sexual existent, transmetent-se mitjançant models i pautes culturals que implícitament toleren i fomenten la violència.

Darrere de les dones assassinades, agredides i amenaçades estan la mà i el cos dels homes violents, que segueixen la tradició de considerar a les dones com a objectes, com a propietats, com a conquestes. 

Darrere de les dones assassinades, agredides i amenaçades estan els mites romàntics, la possessió i la gelosia com a signe d'amor, el matrimoni fins que la mort ens separi.

Darrere de les dones assassinades, agredides i amenaçades estan els treballs de cures (criança, atenció a la dependència) sempre assumits per dones i que no poden abandonar d'un dia per a un altre perquè no hi ha un repartiment equitatiu ni un Estat que assumeixi que organitzar i finançar les cures de les persones vulnerables, és una prioritat absoluta.

Darrere de les dones assassinades, agredides i amenaçades està la por o la vergonya de denunciar; està l'assetjament quotidià dels mitjans i de les formacions de la dreta i l'extrema dreta, les sentències judicials aberrants i la dilatació dels processos.

Darrere de les dones assassinades, agredides i amenaçades està la resistència al canvi imposada pel patriarcat i emparada pel concepte de tradició, sota el discurs de “sempre ha estat així” que impedeix, per exemple, la igualtat entre homes i dones en els costums, en les festes i en les tradicions dels nostres pobles al·legant l'especificitat d'aquests actes.

Per tant, es fa necessària l'aplicació  normativa i una acció educativa i de sensibilització per a la prevenció, detecció i erradicació de la violència.

Però darrere de les dones assassinades, agredides i amenaçades es troben també la precarietat, l'atur, els treballs a temps parcial o no remunerats, els lloguers impossibles, les pensions irrisòries, la sanitat pública deteriorada i la pobresa que afecta de manera especial a les dones.

També, existeix la necessitat de dur a terme accions eficaces i eficients que arribin al conjunt de les dones i especialment a col·lectius vulnerables per discapacitat física o psíquica, nenes, majors o dones immigrants que, per trobar-se en situació d'irregularitat, veuen dificultades o impossibilitades la seva protecció i garantia dels seus drets.

Especialment greu és la desprotecció absoluta de dones i nenes víctimes de xarxes de tràfic i explotació sexual que, segons alerta Amnistia Internacional, actualment s'està experimentant un creixement sense precedents, especialment les dones i nenes dels territoris on pateixen conflictes bèl·lics o es troben sotmesos als diferents integrismes religiosos.

La comunitat internacional, governs i institucions han d'intensificar els seus esforços en defensa dels drets humans de les dones i Gent x Ciutadella volem reiterar el nostre compromís de contribuir amb quantes iniciatives sociopolítiques es puguin desenvolupar per a combatre aquesta xacra social i aconseguir així un món més just, més lliure i amb igualtat d'oportunitats entre dones i homes.

Ja existeix al nostre país una legislació prou extensa encaminada a aconseguir aquest objectiu, però no  és suficient que l'Estat tuteli les nostres vides; hem de posar també el nostre esforç individual i la nostra voluntat perquè es produeixi una igualtat real en tots els espais de la nostra vida. Hem de ser conscients de la necessitat d'igualar a les persones en drets, hem de creure que el canvi és possible i que, aquest canvi, també depèn de nosaltres.

A continuació informem de les activitats reivindicatives i de debat que es donaran a Ciutadella de Menorca de cara al 25 de novembre...

25 de novembre, divendres, 17 h. Plaza de la Catedral a Ciutadella de Menorca
CONCENTRACIÓ organitzada per CGT...

26 de novembre, dissabte, 22 h. Casino 17 de Gener a Ciutadella de Menorca
MONÒLEG "ARREPENTÍOS!". Monòleg-Sermó d'ESTHER GIMENO
Organitzat per entitats exposades en el cartell anunciador...

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada